ایران به عهد خود با ملت و ت پایبند است

درخواست حذف این مطلب


دفاع کشورمان گفت: بر تداوم حمایت از محور مقاومت به ویژه ملت تاکید دارم.

ایران به عهد خود با ملت و ت پایبند است  سرتیپ حاتمی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در گفت وگوی تلفنی با ژنرال علی ایوب دفاع ، اقدام جنایتکارانه ، فرانسه و انگلیس در تهاجم به کشور را نقص قوانین بین المللی و اصول انسانی دانست که به صورت بی شرمانه توسط مثلث شرارت اتفاق افتاد.

وی حمله موشکی به را مصداق بارز دیگری از عملکرد جنایتکارانه استکبار جهانی علیه مردم مظلوم منطقه دانست و اظهار کرد: استکبار جهانی به سرکردگی ی جنایتکار سالهاست در امور کشورهای مسلمان دخ می کند که ظلم و سرکوب مردم مظلوم فلسطین نیز از جمله این جنایات توسط آنها و عواملشان است.

ادامه مطلب:

http://javaninews.ir/