سفارت ایران در لندن شد

درخواست حذف این مطلب

هواداران فرقه شیعه انگلیسی از ساعتی پیش با حمله به سفارت ایران در لندن، وارد فضای سفارت ایران در این شهر شدند